کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی
کلینیک دکتر مروستی

اثربخشی تزریق بوتاکس:


 ازحدود روز دوم تا سوم بعد ازتزریق بوتاکس، آرام آرام اثر دارو شروع می شود و خود را به صورت کاهش حرکات عضلات ناحیه تزریق شده و کاهش چین ها نشان می دهد. این اثر بین یک تا دو هفته بعد از تزریق به اوج خود می رسد و بر حسب نوع عضله و مقدار تزریق تا ماه ها باقی می ماند.

در صورتی که تمایل دارید اثر تزریق بعدی بوتاکس بیشتر باقی بماند بهتر است با شروع علائم بازگشت اثر بوتاکس (یعنی زمانی که متوجه بازگشت چین ها شدید) بلافاصله دوز بعدی دارو تزریق شود. این کار باعث می شود عضله ای که با تزریق قبلی ضعیف شده، فرصت قوی تر شدن نداشته باشد و اثر بوتاکس بر روی عضلات ضعیف تر بیشتر بماند.


منبع: دکتر رجبی

مقالات جراحی پلاستیک:


آقایان و جراحی پلاستیک

مقالات جراحی پلاستیک

نحوه عمل پروتز باسن

مقالات جراحی پلاستیک

ریسک های جراحی پروتز گونه

مقالات جراحی پلاستیک

موارد منع تزریق بوتاکس

مقالات جراحی پلاستیک

جراحی پلاستیک

مقالات جراحی پلاستیک

عمل جراحی زاویه‌دار کردن فک

مقالات جراحی پلاستیک

مزایای جراحی پروتز لب

مقالات جراحی پلاستیک

وزن پروتز سینه

مقالات جراحی پلاستیک

زیبایی و تزریق بوتاکس

مقالات جراحی پلاستیک

آمادگی قبل پروتز لب

مقالات جراحی پلاستیک

جراحی پلاستیک صورت

مقالات جراحی پلاستیک

عمل جراحی پروتز گونه

مقالات جراحی پلاستیک

پروتز چانه و خطرات آن

مقالات جراحی پلاستیک

چین و چروک و تزریق بوتاکس

مقالات جراحی پلاستیک

پدیده جراحی پلاستیک

مقالات جراحی پلاستیک
کلینیک دکتر مروستی

ارتباط با کلینیک دکتر مروستی

اینستاگرام کلینیک دکتر مروستی تلگرام کلینیک دکتر مروستی

Copyright 2017 - All rights reserved by marvasticlinic.com - Developed: LoginBrands.com  © Valid XHTML 1.0 Transitional