کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی
کلینیک دکتر مروستی

اثر داروی جینکوبیلوبا بر زنگ گوش:


زنگ گوش یکی از شایع ترین اختلالات مربوط به گوش است. این اختلال در درصدی از افراد ازاردهنده و به عنوان مشکل جدی قلمداد میشود و در بیشتر موارد علت آن مشخص نیست. شیوع زنگ در زنان بیشتر از مردان است و با افزایش سن رخداد آن افزایش می یابد. این افراد بطور شایع از اختلالات خواب شکایت دارند. هم چنین زنگ موجب برهم زدن تمرکز و آرامش آنها می شود. این اختلال عموما بطور خودبه خودی بهبود می یابد و درمان خاصی برای انواع آن وجود ندارد. دو گروه از علم ورزان در چند سال گذشته روی تاثیر یک دارو به نام جینکوبیلوبا بر کاهش وزوز گوش تحقیق کردند و کاراموزی بالینی انجام دادند.
نحوه انجام مطالعه بر روی  داروی جینکوبیلوبا:
گروهی در تحقیق خود ۶۰ فرد مبتلا به وزوز گوش را مورد بررسی قرار دادند. افراد مورد نظر به طور تصادفیتحت درمان دارو قرار گرفتند. مقدار تجویز دارو ۴۰ میلی گرم،دو بار در روز،به مدت دوهفته بود. به ۳۰ نفر از افراد دارو و به ۳۰ نفر دیگر دارو نماداده شد. بعد از دوهفته از طریق پرسشنامه هایی که برای افراد تهیه شد آنالیز آماری انجام شد. اینطور نتیجه گیری شد که رابطه معناداری بین روش درمان و پاسخ به درمان وجود دارد. جینکوبیلوبا آثار ضد پلاکتی دارد و جریان خون را بهبود می بخشد. گروه دیگر دو داروی جینکوبیلوبا و سیناریزین را به مقدار ۱۲۰ میلی گرم در روز و بطور تصادفی تجویز کردند. اطلاعات به دست آمده از شدت زنگ گوش افراد قبل و بعد از درمان نشان می دهد که داروی جینکوبیلوبا در مقایسه با سیناریزین در کاهش زنگ گوشی موثر می باشد ولی این تفاوت در دو گروه چندان محسوس نبود و ازنظر آماری معنادار نبود. با نگاهی به یافته های موجود دیده میشود که کاهش وزوز گوش بعد از ۲ ماه درمان در دو گروه، تنها تقلیل یافته و کاملاً از بین نرفته بود با مطالعات انجام شده و یافته های مطالعه حاضر، میتوان گفت که گیاه جینکوبیلوبا ممکن است وزوز گوش افراد مبتلا را تا حدی بهبود دهد؛ همچنین با توجه به اینکه وزوز گوش میتواند علل مختلفی داشته باشد توصیه می شود که در مطالعات آتی، افراد مبتلا به صورت جداگانه با توجه به علت وزوز گوش، در سطح وسیع تری بررسی شوند و فرمولها و دوزهای متفاوت جینکوبیلوبا در درمان آنها مورد ارزیابی قرار گیرد.


منبع: کلینیک شنوایی سروش


مقالات شنوایی سنجی و سرگیجه شناسی:


انواع زنگ گوش

شنوایی سنجی و سرگیجه شناسی

کنترل زنگ گوش

شنوایی سنجی و سرگیجه شناسی

ارزیابی بیمار مبتلا به سرگیجه

شنوایی سنجی و سرگیجه شناسی

سرگیجه از نوع واقعی (Vetigo)

شنوایی سنجی و سرگیجه شناسی

نکات مهم سرگیجه واقعی (Vertigo)

شنوایی سنجی و سرگیجه شناسی

عواقب كم شنوايي

شنوایی سنجی و سرگیجه شناسی

عفونت گوش و سرگیجه

شنوایی سنجی و سرگیجه شناسی

اقدامات قبل از شنوایی سنجی

شنوایی سنجی و سرگیجه شناسی

سرگیجه و عدم تعادل

شنوایی سنجی و سرگیجه شناسی

دلایل گیج رفتن سر

شنوایی سنجی و سرگیجه شناسی

سرگیجه یکی از عوارض سالمندی

شنوایی سنجی و سرگیجه شناسی

سرگیجه منیر

شنوایی سنجی و سرگیجه شناسی

احساس‌ سرگیجه

شنوایی سنجی و سرگیجه شناسی

سرگیجه واقعی

شنوایی سنجی و سرگیجه شناسی

آزمون شنوایی گوش OAE

شنوایی سنجی و سرگیجه شناسیفیلم ها و انیمیشن های پزشکی


شستشوی جرم گوش

گوش و حلق و بینی

شستشوی جرم گوش

گوش و حلق و بینی

لمینت دندان

دندانپزشکی
کلینیک دکتر مروستی

ارتباط با کلینیک دکتر مروستی

اینستاگرام کلینیک دکتر مروستی آپارات کلینیک دکتر مروستی تلگرام کلینیک دکتر مروستی

  © Copyright 2017 - All rights reserved by marvasticlinic.com - Developed: LoginBrands.com  Valid XHTML 1.0 Transitional