کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی
کلینیک دکتر مروستی

بستری به شکل پانسیون:


بستری به شکل پانسیون در مورد بيماراني مورد استفاده قرار مي گيرد كه از علائم سنگين روان پزشكي رنج مي برند و احتياج به دوره هاي طولاني مدت، جهت بستري دارند و هم چنين اين نوع بستري در مورد بيماران مبتلا به اعتياد كه به دفعات سابقه ترك هاي ناموفق داشته اند و از كنترل و خويشتن داري كافي برخوردار نيستند و يا خانواده شرايط مراقبت هاي ويژه از بيمار را ندارند ، به كار گرفته مي شود. بيماران مي توانند براي مدتي طولاني و پس از گذشت يك ماه از درمان خود، از اين روش استفاده كنند و براي مدت بيشتري از خدمات هتلينگ و درماني كلينيك بهره مند شوند. هم چنين در اين نوع بستري بيماران تحت روان درماني هاي منظم از جمله خانواده درماني و اصلاح روابط و سازگاري با شرايط و ... قرار مي گيرند، تا در زمان ترخيص ، قسمت اعظمي از مشكلات رفتاري و سازگاري بهبود پيدا كرده باشد و در نتيجه حفظ درمان و كنترل شرايط آسان شود.


منبع: کلینیک دی

مقالات فضای بستری بیماران:


نورپردازی اتاق بستری

مقالات بخش بستری

نگهداری بیمار در خانواده

مقالات بخش بستری

بستری مجدد نوزادان نارس

مقالات بخش بستری

عواقب اضافه کاری پرستاران

مقالات بخش بستری

اتاق ایزوله

مقالات بخش بستری

روش‌های بستری بیمار

مقالات بخش بستری

کنترل استرس هایپرگلایسمی

مقالات بخش بستری

مراقبت از بیمار در منزل

مقالات بخش بستری

بستری کودک در بیمارستان

مقالات بخش بستری

بستری شدن کودک

مقالات بخش بستری

سؤ تغذیه در بیماران بستری

مقالات بخش بستری

تریاژ

مقالات بخش بستری

بستری به شکل پانسیون

مقالات بخش بستری

تغذیه بیماران بستری

مقالات بخش بستری
کلینیک دکتر مروستی

ارتباط با کلینیک دکتر مروستی

اینستاگرام کلینیک دکتر مروستی تلگرام کلینیک دکتر مروستی

Copyright 2017 - All rights reserved by marvasticlinic.com - Developed: LoginBrands.com  © Valid XHTML 1.0 Transitional