کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی
کلینیک دکتر مروستی

تزریق ژل هیالورنیک، پروتز لب:


لب برجسته یکی ازمعیارهای زیبایی شناخته میشودوباآمدن ژلهای هیالورنیک به بازارواثبات بیضرربودن این ژل به دلیل سازگاری با پوست طرفداران تزریق ژل به لب هرروزه بیشترمیشود. ژلهای هیالورنیک اسید فیلرموقت هستند وقابل جذب وحدودیکسال پس ازتزریق جذب بدن میشوندبرای تزریق درلب بیحسی موضعی یابلاک عصبی انجام میشودواین عمل کاملا بدون دردانجام میگیرد.
مراحل برجسته سازی لب  با تزریق ژل هیالورنیک اسید:
برجسته سازی لب باتزریق ژلهای فابل جذب هیالورنیک اسید دومین تقاضای عملهای زیبایی بعدازبوتاکس است.علت آن رادرساده بودن وبیخطربودن تزریق ژل بایدجستجوکرد.این عمل کاملا بیدردانجام میشودوحدودنیم ساعت زمان میبرد.مراقبت پس ازعمل هم ساده است
اما این ژل چگونه به لب تزریق میشود؟
پزشک پس ازمعاینه وگرفتن شرح حال ازشما ازگدشته تا به حال  سابقه پزشکی شمارابررسی کرده وداروهایی که قبلا یادرحال حاضرمصرف میکنیدرانیزدانسته وپس ازاین مراحل اطمینان می یابدکه برای شما میتوان ژل تزریق کرد. سپس مدل لب دلخواهتان رابه پزشک میگوییدودراینجاست که هنرزیبایی شناسی دکترشما اهمیت میابدزیراممکن است آنچه مدنظرشماست به قسمتهای دیگرصورت شماهمخوانی نداشته باشدوخود پزشک مدلهایی راکه با ظاهرشماوشخصیت شغلی واجتماعی شماهماهنگ است رابه شما پیشنهادمیدهد.پس ازاین مشاوره مهم ویافتن مدل لب مورد پسند شما حالا وقت تزریق  ژل است.
ابتدالب رابایک روش بیحسی موضعی بیحس کرده وسپس مقدارمعینی ازژل درلب تزریق میشود.تمام مرحله تزریق ژل بایدکاملا بیدردطی شودتاخاطره خوبی ازتزریق زیبایی درذهن بیمارنقش ببندد.گاهی برای درآوردن مدل  لب دلخواه به یک جلسه دیگرنیازمیشودتانتیجه کارزیباترشود.
معمولادریک لب معمولی که بیش ازحدباریک  نباشد  میتوان یک سی سی ژل  تزریق کردولی مواردی هم ممکن است درهرلب به ژل بیشتری نیازشود.پس ازاتمام تزریق توصیه میشودتادوروزروی لب به تناوب کمپرس یخ گذاشته شودوآنتی بیوتیک تجویزشده هم به طورصحیح مصرف شود.بهتراست  درطی چندروزپس ازتزریق یک جلسه ماساژ لب نیزانجام شود.برای ترمیم عجله نکنید زیراتا فروکش کردن التهاب به دوهفته وقت نیازاست وپس ازآن درصورتی که قرینگی لب کامل نباشددر جلسه تاچ آپ قرینه سازی انجام خواهد شد.


منبع: دکتر کره ای


مقالات جراحی پلاستیک:


دوره ریکاوری ایمپلنت گونه

مقالات جراحی پلاستیک

سوختگی‌ و جراحی پلاستیک

مقالات جراحی پلاستیک

عوارض عمل پروتز باسن

مقالات جراحی پلاستیک

مدت تاثیر هر بار تزریق بوتاکس

مقالات جراحی پلاستیک

پروتز لب با تزریق چربی و ژل

مقالات جراحی پلاستیک

تعریف رینوپلاستی

مقالات جراحی پلاستیک

عمل زیبایی پروتز لب‌

مقالات جراحی پلاستیک

فرایند تزریق بوتاکس در کلینیک

مقالات جراحی پلاستیک

نوع بيني بر الگوي عمل زیبایی بینی

مقالات جراحی پلاستیک

نکات مهم پس از پروتز لب

مقالات جراحی پلاستیک

بعد از عمل جراحی چانه

مقالات جراحی پلاستیک

خطرات تزریق بوتاکس

مقالات پوست و مو

مارک های مختلف بوتاکس

مقالات جراحی پلاستیک

هدف از عمل جراحی بینی

مقالات جراحی پلاستیک

جراحی پلاستیک و زیبایی

مقالات جراحی پلاستیکفیلم ها و انیمیشن های پزشکی


درمان سرماخوردگی

گوش و حلق و بینی

بالون و سینوپلاستی بینی

گوش و حلق و بینی

آسیبی که هدفون به گوش می زند

شنوایی سنجی و سرگیجه شناسی

نحوه تشخیص سرطان تیروئید

گوش و حلق و بینی

راه های رشد مو

پوست و مو
کلینیک دکتر مروستی

ارتباط با کلینیک دکتر مروستی

اینستاگرام کلینیک دکتر مروستی آپارات کلینیک دکتر مروستی تلگرام کلینیک دکتر مروستی

  © Copyright 2017 - All rights reserved by marvasticlinic.com - Developed: LoginBrands.com  Valid XHTML 1.0 Transitional