کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی
کلینیک دکتر مروستی

درباره شنوایی سنجی:


شنوایی سنجی شامل یک روش آزمايش كردن شنوایی می باشد که خود فرد در آن به تست به صورت آگاهانه پاسخ بدهد. البته راههاي مختلفي براي آزمودن شنوايي وجود دارد كه بسته به سن فرد و نوع افت شنوايي متفاوت است.
توجه: اطلاعات ارائه شده در زير فقط يك راهنماي عمومي است. اقدامات و شيوه هاي آزمايش در بيمارستان هاي مختلف مي تواند متفاوت باشد. هميشه از دستورات توصيه شده توسط پزشك يا بيمارستان محلي خود پيروي كنيد.

ساختار گوش
گوش به سه قسمت تقسيم مي شود. گوش خارجي (بيروني) شامل قسمتهايي است كه شما مي توانيد ببينيد كه لاله گوش ناميده مي شود، و يك ساختار باريك مجرايي كه كانال گوش ناميده مي شود. در انتهاي كانال پرده صماخ قرار دارد. پرده صماخ گوش خارجي را از مياني جدا مي كند. پرده صماخ يك غشاء است كه محكم كشيده شده و كمي شبيه پوست يك طبل است.

گوش میانی يك حجره پر از هوا است. داخل آن سه تا استخوان كه كوچكترين استخوان ها در بدن هستند و استخوان هاي ركابي، سنداني و چكشي ناميده مي شوند قرار دارند. اين استخوان ها به هم متتصل هستند. آخرين استخوان در اين گروه يعني استخوان ركابي، گوش مياني را به گوش داخلي متصل مي كند. فضاي هواي گوش مياني با شيپور استاش به انتهاي بيني متصل مي شود.

گوش داخلي از دو بخش تشكيل شده است. حلزون گوش در شنوايي نقش دارد. سيستم وستيبولار (دستگاه دهليزي) به حفظ تعادل كمك ميكند. حلزون گوش يك محفظه حلزوني شكل است كه با مايع پر شده است. در ديواره هاي آن سلول هاي مخصوص حسي به نام ياخته هاي مويي وجود دارند. اين سلول ها امواج صوتي را به سيگنال هاي الكتريكي تبديل مي كند. حلزون گوش به عصبي متصل است كه به مغر منتهي مي شود. دستگاه دهليزي از شبكه اي از مجراها كه كانال هاي نيم دايره اي ناميده ميشوند به علاوه دهليز تشكيل شده است. دستگاه دهليزي همچنين از سلولهاي حسي خاصي تشكيل شده است اما در اينجا به جاي صدا حركات را تشخيص مي دهند. هم حلزوني گوش و هم دستگاه دهليزي به عصبي متصل هستند كه سيگنال هاي الكتريكي را به مغز حمل مي كند.

ما چگونه مي شنويم؟
وقتي هوا به ارتعاش در مي آيد، امواج صوتي ايجاد ميشوند. براي شنيدن، گوش بايد امواج صوتي را به سيگنال هاي الكتريكي تبديل كند تا مغز بتواند آنها را تفسير نمايد. وقتي امواج صوتي به پرده صماخ مي رسند سبب ارتعاش آن مي شوند. ارتعاشات پره صماخ سبب حركت استخوان هاي كوچك گوش مياني مي شود. آخرين استخوان اين گروه، استخوان ركابي، ارتعاشات را به حجره پر شده از مايع كه حلزون گوش ناميده مي شود انتقال مي دهد. وقتي حلزوني ارتعاشات را دريافت كرد، مايع داخل آن شروع به حركت مي كند. با حركت مايع سلول هاي مخصوص حسي سيگنالهاي الكتريكي ايجاد مي كنند. اين سيگنال هاي الكتريكي به مغز فرستاده مي شوند. مناطق خاصي در مغز اين سيگنال ها را دريافت كرده و آنها را به چيزي كه با عنوان صدا مي شناسيم تبديل مي كند.

گوشهاي شما سيگنال هاي الكتريكي ايجاد مي كنند كه نمود انواع خارق العاده اي از صداها هستند. براي مثال، سرعت لرزش پرده صماخ با انواع مختلف صدا فرق مي كند. در صداهاي بم، پرده صماخ به آرامي به ارتعاش در مي آيد. در صداهاي زير با سرعت بيشتري مرتعش مي شود. اين بدان معنا است كه ياخته هاي مويي مخصوص در حلزوني نيز با سرعتهاي متفاوتي مرتعش مي شوند. بدين طريق سيگنال هاي مختلفي به مغز فرستاده مي شود. اين يكي از راه هايي است كه ما مي توانين بين صداها با طيف هاي مختلف تمايز قائل شويم.


منبع: پزشک تو


مقالات شنوایی سنجی و سرگیجه شناسی:


نشانه های سرگیجه

شنوایی سنجی و سرگیجه شناسی

مشکل زنگ گوش (tinnitus)

شنوایی سنجی و سرگیجه شناسی

تست شنوایی سنجی ABR

شنوایی سنجی و سرگیجه شناسی

رشته شنوایی سنجی

شنوایی سنجی و سرگیجه شناسی

گرفتگی گوش (fullness) در سفر

شنوایی سنجی و سرگیجه شناسی

درمان زنگ گوش به روش بازآموزی

شنوایی سنجی و سرگیجه شناسی

دلایل بروز سرگیجه

شنوایی سنجی و سرگیجه شناسی

سرگیجه و مشکل با گوش داخلی

شنوایی سنجی و سرگیجه شناسی

استرس مادران باردار وشنوایی جنین

شنوایی سنجی و سرگیجه شناسی

سایر عوامل زنگ گوش

شنوایی سنجی و سرگیجه شناسی

کودکان و زنگ گوش

شنوایی سنجی و سرگیجه شناسی

تشخیص افت شنوایی ناگهانی

شنوایی سنجی و سرگیجه شناسی

عامل زنگ گوش

شنوایی سنجی و سرگیجه شناسی

بی توجهی به زنگ گوش

شنوایی سنجی و سرگیجه شناسی

علتی برای سرگیجه

شنوایی سنجی و سرگیجه شناسیفیلم ها و انیمیشن های پزشکی


مضررات گوش پاک کن

گوش و حلق و بینی

خواص درمانی برگ های گواوا

مقالات پوست و مو

ماسک سفید کننده پوست

مقالات پوست و مو

 عصب کشی دندان

دندانپزشکی

کشیدن دندان خراب

دندانپزشکی

آزمون نهایی شنوایی سنجی

شنوایی سنجی و سرگیجه شناسی

مکانیسم سیستم شنوایی

گوش و حلق و بینی
کلینیک دکتر مروستی

ارتباط با کلینیک دکتر مروستی

اینستاگرام کلینیک دکتر مروستی آپارات کلینیک دکتر مروستی تلگرام کلینیک دکتر مروستی

  © Copyright 2017 - All rights reserved by marvasticlinic.com - Developed: LoginBrands.com  Valid XHTML 1.0 Transitional