کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی کلینیک گوش و حلق و بینی
کلینیک دکتر مروستی

عواقب اضافه کاری پرستاران:


بالا بودن ساعت های اضافه کاری  پرستاران  بخش  مراقبت  ویژه  نوزادان  با  افزایش  خستگی پرستاران همراه است. افزایش خستگی پرستارانی که در مدت بستری نوزاد به مراقبت از او می پردازند شانس بستری مجدد نوزاد را پس
از ترخیص افزایش می دهد.
مدیران پرستاری می توانند علاوه بر شناسایی  و  حذف  عوامل  منجر  به  خستگی  پرستار  در  هر  بخش، راهکارهایی  برای  مدیریت  خستگی  در  نظر  گرفته  و  بر  اجرای  آن نظارت کنند تا از اثرات منفی آن بر پیامدهایی مانند بستری مجدد و عواقب عاطفی و مالی حاصل از آن پیشگیری شود.


منبع: پژوهش پرستاری

مقالات فضای بستری بیماران:


اتاق ایزوله

مقالات بخش بستری

لباس فرم پرستاران

مقالات بخش بستری

کنترل استرس هایپرگلایسمی

مقالات بخش بستری

نگهداری بیمار در خانواده

مقالات بخش بستری

پرستاران بخش بستری

مقالات بخش بستری

بستری مجدد نوزادان نارس

مقالات بخش بستری

وظایف پرستاران اتاق عمل

مقالات بخش بستری

عواقب اضافه کاری پرستاران

مقالات بخش بستری

تریاژ

مقالات بخش بستری

سؤ تغذیه در بیماران بستری

مقالات بخش بستری

تغذیه بیماران بستری

مقالات بخش بستری

مراقبت از بیمار در منزل

مقالات بخش بستری

بستری شدن کودک

مقالات بخش بستری

بستری کودک در بیمارستان

مقالات بخش بستری
کلینیک دکتر مروستی

ارتباط با کلینیک دکتر مروستی

اینستاگرام کلینیک دکتر مروستی تلگرام کلینیک دکتر مروستی

Copyright 2017 - All rights reserved by marvasticlinic.com - Developed: LoginBrands.com  © Valid XHTML 1.0 Transitional